join  login
name    fordobut
homepage    http://dogcar.com
file 1    2014dptotalpic.jpg (3.11 MB), Download : 8
subject    독카페스티발 가을시즌파티

초등생 5팀과 중등팀 1팀


팀별 링크  ------+   +---------
중등1: http://youtu.be/-joFi8BoIu0
초등6:http://youtu.be/4eNT6LkiC_E
초등5:http://youtu.be/0wehoJOPsuE
초등4:http://youtu.be/MsTlJvwfS-U
초등2:http://youtu.be/QBCZWFmr6gM
초등1:http://youtu.be/khgSzPzabVg
list  
     event 자료는 글제목을 클릭하세요    fordobut   2009/04/19  2403  
  385     직장인 밴드 레슨 및 2차 공연    fordobut   2018/07/31  717  
  384     해진에셋 사내밴드 레슨 및 첫번째 정기공연    fordobut   2018/05/11  591  
  383     초등생 가을 야외공연  [1]  fordobut   2016/11/17  457  
       독카페스티발 가을시즌파티    fordobut   2014/10/22  1021  
  381     롯데백화점 에딘버러 축제.. 초딩밴드 딩딩 출전    fordobut   2013/11/23  1143  
  380     자양중 기타 동아리    fordobut   2013/11/14  1063  
  379     no41. dogcar passtival 뒷풀이    fordobut   2012/06/01  1607  
  1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10]..[49] [next] list  
Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by rini